Amino Vital

aminovital

İÇERİK w/w%
Organik madde 20
Toplam azot(N) 3
Organik azot (N) 2
Serbest aminoasitler 10
Suda çözünür potasyum oksit (K2O) 1
Toplam hümik&fülvik asit 4
Ph 7 - 9

AMINOVITAL, toplam enzimatik hidrolizden elde edilen L-amino asitleri içeren bir ürün olup kullanılan hammaddeler kesin içeriğe sahip saflaştırılmış proteinlerden elde edilen amino asitlerdir.

AMINOVITAL düşük yüzel gerilimi sayesinde bitki yüzeyine yayıldığında emilimin artmasına yardımcı olur.Toprak mikroorganizmalarının çoğalmasını ve hafif topraklarda suyun tutulmasını sağlar.AMINOVITAL ihtiva ettiği serbest aminoasit sayesinde olumsuz iklim koşullarında bitkinin en iyi şekilde etkilenmeden geçirmesini sağlayan ve diğer bitki besin elementlerinin de şelatlanmasına ve bitki bünyesine taşınmasını sağlar.Azot, fosfor, potasyum, demir, çinko gibi elementleri bitkilerin almasına yardımcı olur.

AMINO VITAL'in hazırlanmasında hidroliz işleminde 3 farklı tipte enzim en yüksek etkiyi gösteren ve saf ürün elde edilmesi için kullanılır.

ÜRÜN YAPRAKTAN DAMLAMA SULAMADAN
Uygulama Zamanı Doz /ml/1000m2 Uygulama Zamanı Doz (lt/1000 m2)
Bahçe Bitkileri Şaşırtma, İlk Aşamalar 200 - 300 Şaşırtmada 3 – 4 uygulama 1 – 1,5
Meyve Ağaçları Filizlenme, Meyve Bağlama
Olgunlaşma
200 - 300 Filizlenme, Meyve Bağlama
Olgunlaşma
1 – 1,5
Turunçgil Filizlenme, Meyve Bağlama
Olgunlaşma
200 - 300 Filizlenme, Meyve Bağlama
Olgunlaşma
1,2 – 1,6
Bağ Filizlenme, Meyve Bağlama
Olgunlaşma Hasattan üç hafta önce
100 – 200
Zeytin Tomurcuklanma, Sertleşme 300 - 500 İlkbahar, sonbahar 0,8 – 1
Muz Ekim – Kasım, Mart – Nisan 1,2 – 1,5
Çilek 3 uygulama 1 – 1,5
Buğdaygil Bitki koruma ürünleriyle birlikte 200
Yonca
Alfalfa
Her hasattan 10 gün sonra 300
Pamuk İlk aşama, İlk Çiçeklenme 200 - 300
Çiçekçilik Şaşırtma, İlk aşama 100 - 200 Şaşırtmadan sonra 3 – 4 uygulama 0,6
Pancar 3 uygulama 0,6
Patates 3 uygulama 0,6