Nitro-N

Nitro-N

İÇERİK w/w%
Toplam azot 20
Amonyum azotu 2
Üre azotu 18

Nitro-N bitkilerin azot ihtiyacını hızlı bir şekilde sağlamak için kullanılır.

Nitro-N, yeni oluşan yaprakların gelişimini, çiçek gözlerinin oluşmasını, hücre gelişiminde fungal etkinlik sayesinde uzun kök olşumunu sağlar. Ürünün özel formülasyonu sayesinde besin maddeleri bitkide direkt olarak yaprak dokularına taşınabiilir.

Bitki gelişiminde yer alan enzimleri aktive eder. Klorofil sentezinin gerçekleşmesini sağlayan maddeleri sağlar. Sezon süresinde bitkinin erken yaşlanmasını önler. Hızlı etkisi sayesinde Nitro-N vejetatif aksama dayanıklılık sağlar.