Ethymol

IMG_0085

İÇERİK w/w%
Toplam azot (N) 5
Amonyum azotu (NH4) 5
Suda çözünür fosforpentaoksit (P2O5) 26
Suda çözünür demir (Fe) 3
Suda çözünür çinko (Zn) 8
Ph 2 - 4

ETHYMOL, yüksek fosfor içeriği sayesinde köklenmeyi arttırır. Fosfor, çiçeklenme biyolojisi, tohum oluşumu, enerji transferi (ATP), gen aktarımı (DNA) gibi konularda mutlak gereklidir. Bitkilerin hastalıklara karşı dayanıklılığını arttırır. Üründe homojen gelişme sağlar.Sulama sisteminde ki kireclenmeyi , tıkanmayı engeller. Bitki köklerinde zedelenme sonucu ortaya çıkan yaraları iyileştirir. Bitkinin kök bölgesinde toprak yapısını iyleştirir.

ETHYMOL Toprakta kimyasal reaksiyonları hızlandırarak topraktaki besin maddelerinin bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Bitki köklerinde ortaya çıkan hastalıkların tedavisi sonrasında kök sisteminin hızla gelişmesini ürün kayıplarını azaltır.Alkali ve/veya soğuk topraklarda alınamayan fosforun alınmasını sağlar.

Soğuk dönemlerde görülen yaprak morarmalarını (antosiyan) engeller.Bitki hücre oluşumlarını destekler

Meyve gelişim döneminde kök gelişimini teşvik eder

Vejetasyonun her döneminde bitkiye gerekli enerjiyi sağlar.Çiçeklenme için özel olarak ayarlanmış olan mikro element içeriği sayesinde Ethymol uygulanmasının ardından çiçek sayısında ciddi artış gözle görülür.

ÜRÜN ADI UGULAMA ZAMANI YAPRAKTAN DOZU
Saçık Alan Sebze Meyve Oluşumunda 200gr/100lt su
Bağ Meyve Oluşumunda 200gr/100lt su
Meyve ağaçları Meyve Oluşumunda 200gr/100lt su
Pamuk-Mısır Çiçeklenme sonrası 200gr/100lt su
Patates- Şeker Pancarı Yumru oluşumunda 200gr/100lt su
Çilek Vejetasyon süresinde 200gr/100lt su
Seracılık Vejetasyon döneminde 200gr/100lt su